ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ธรรมสวัสดี-ยามเช้า-23-มิถุนายน-2559

ธรรมสวัสดียามเช้าจากพระอาจารย์วิทยา     วัดเขาสาป จ.ระยอง


มนุษย์ทุกคนต้องทำงานแต่มีคำถามว่า เราทำงานได้ในระดับใด ดีพอที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่ ?
ระดับความสำเร็จ
1.  เอาตัวไม่รอดต้องกู้หนี้ยืมสิน(ไม่ใช่การลงทุนที่มีกำไรตอบแทน) หรือพึ่งพาผู้อื่น
2.  พอเลี้ยงตัวได้แต่ไม่พอช่วยเหลือผู้อื่น
3.  เลี้ยงตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้าง
4.  มีความมั่นคงในด้านการงานแต่ถ้าตกงานยังเดือดร้อนอยู่
5.  มีความมั่นคงทางการงาน แต่ไม่มั่นคงทางการเงิน
6.  มีความมั่นคงทางการเงิน ถึงตกงานก็ไม่เดือดร้อน
     คนใดมีความสามารถไม่ว่าจะประกอบอาชีพอย่างใดก็ทำได้ดี เหมือนคราวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เจ้าของกิจการบางคนต้องเปลี่ยนอาชีพมาขายแซนด์วิชก็ยังชีพอยู่ได้และได้ดีด้วย ดังนั้นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ในระดับที่มั่นคงจึงเป็นเหตุที่คนฉลาดประกอบด้วยปัญญาพึงกระทำ...ธรรมะสวัสดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...