ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Good returns-Help parents-การช่วยเหลือพ่อแม่-การตอบแทนความดี-ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

พระคุณใดไหนเล่ามากเท่าแม่ 
พระคุณแผ่กว้างไกลสุดไขขาน 
พระคุณแม่มากล้นพ้นประมาณ 
พระคุณผ่านพิภพจบฟ้าดิน

          สวัสดีครับทุกๆท่าน ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่วันแม่แห่ชาติ 12 สิงหาคม วันที่ชาวโลกจัดขึ้นเพื่อให้เราหวนระลึกถึงความงามความดีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ฯ แม่หลวงของปวงชนชาวไทยที่ได้ดูและทุกข์สุขของปวงประชาชนชาวไทยในตลอดพระชมน์ชีพทีผ่านมาด้วยความตั้งใจวิริยะอุตสาหะนำพาให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยความดีนี้ผมคงไม่สามารถบรรยายได้หมด และเราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณความดีนานับประการที่พระองค์ทรงทำไว้เพื่อคนไทย


   
         นอกจากนี้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปียังถือเอาให้เป็นวันแม่ ที่ลูกๆทุกคนยังถือปฏิบัติในการทำความดี กลับไปดูแล กราบเท้าท่าน  บูชาพระคุณของแม่ที่ท่านได้อุ้มท้อง อบรม เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่มาจนปัจจุบันนี้   ดังคำกลอนที่กล่าวไว้ว่า
ขอกราบไหว้บูชาพระคุณแม่ 
คุณเลิศแท้หาสิ่งใดไหนจักเหมือน 
ยามลูกผิดคุณแม่นั้นคอยเฝ้าเตือน 
ยามแชเชือนคุณแม่เราเฝ้าปลอบใจ 
ยามลูกทุกข์แม่พลอยทุกข์เหมือนกับลูก 
จิตแม่ผูกอยู่กับลูกไม่เหือดหาย 
แม้นชีวิตของลูกนั้นพลันมลาย 
จนวันตายจะไม่ขอลืมพระคุณ 
บุญอันใดลูกสร้างมาแต่ปางก่อน 
จงสะท้อนถึงพ่อแม่ผู้เกื้อหนุน 
เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการุณย์ 
โอ้พระคุณแสนล้ำเลิศประเสริฐเอย 
นี่แหล่ะพระคุณของแม่ที่ไม่สามารถบรรยายได้หมด เราจึงควรกลับไปดูแล ตอบแทนบุญคุณท่าน ทำให้ท่านมีความสุข แม้ว่าแม่เองจะไม่เคยเรียกร้องและหวังสิ่งใดจากลูก เพียงขอให้ลูกมีความสุขเท่านี้ก็พอแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...