ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

antonym word-ศัพท์ภาษาอังกฤษตรงกันข้าม

สวัสดีครับ  วันนี้ท่องโลกอินทอร์เน็ตก็ไปเจอกับศัพท์ภาษาอังกฤษอีกแล้วครับ  วันนี้เจอแบบคำตรงกันข้ามนะ เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึง นำมาให้ทุกท่านได้ฝึกฝนอบรมตัวเอง ท่องจำนะครับ
ที่ได้นำเรื่องดีๆ มาแบ่งปันกันเรียนรู้นะครับ
รวมศัพท์ 550 คู่ ที่มีความหมายตรงกันข้าม
Word Opposite
A A A A
about โดยประมาณ exactly อย่างแน่นอน
above ข้างบน below ด้านล่าง
absence การไม่มี,การหายไป presence การมีอยู่
abundance ความอุดมสมบูรณ์ lack ความขาดแคลน
to accept ยอมรับ to refuse ปฏิเสธ
accidental โดยบังเอิญ intentional โดยเจตนา
active กระตือรือร้น lazy เกียจคร้าน
to add บวก to subtract ลบ
to admit ยอมรับ to deny ปฏิเสธ
adult ผู้ใหญ่ child เด็ก
advanced ก้าวหน้า elementary เบื้องต้น
affirmative ซึ่งตอบรับ/เห็นด้วย negative ซึ่งตอบปฏิเสธ
afraid กลัว brave กล้า
after หลัง before ก่อน
against (v+)คัดค้าน for (v+)สนับสนุน
alike คล้าย different ต่าง
alive มีชีวิตอยู่ dead ตาย
all ทั้งหมด none ไม่มีเลย
always สม่ำเสมอ never ไม่เคย
ancient โบราณ modern สมัยใหม่
to agree ยอมรับ to refuse, to argue ปฏิเสธ, โต้แย้ง
to allow อนุญาต to forbid ห้าม
already แล้ว not yet ยังไม่ได้
amateur สมัครเล่น professional มืออาชีพ
to amuse ทำให้เพลิดเพลิน to bore ทำให้เบื่อหน่าย
angel เทวดา devil ปีศาจ
animal สัตว์ human มนุษย์
to annoy ทำให้รำคาญ to satisfy ทำให้พอใจ
to answer ตอบ to ask ถาม
answer คำตอบ question คำถาม
antonym คำความหมายตรงข้าม synonym คำความหมายเหมือน
apart แยกต่างหาก together ร่วมกัน
approximately โดยประมาณ exactly อย่างแน่นอน
to argue โต้แย้ง to agree เห็นด้วย
to arrest จับกุม to free, to set free ปล่อยให้เป็นอิสระ
arrival การมาถึง departure การออกเดินทาง
to arrive มาถึง to depart, to leave ออกจาก
artificial ของทำเทียม natural ของตามธรรมชาติ
to ask ถาม to answer ตอบ
asleep กำลังหลับ awake ตื่นอยู่
to attack โจมตี to defend ป้องกัน(ตัว)
attack การโจมตี defence, protection การป้องกัน, การป้องกัน
attic ห้องเพดาน cellar ห้องใต้ดิน
autumn ฤดูใบไม้ร่วง spring ฤดูใบไม้ผลิ
awful น่ากลัว delicious, nice, pleasant อร่อย,น่ารัก,น่าพอใจ


ขอบคุณเว็บ http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=629:550-antonyms-e-t&catid=53&Itemid=117
Word


BBB
backข้างหลังin front ofข้างหน้า
backgroundฉากหลังforegroundฉากข้างหน้า
backwardย้อนกลับforwardไปข้างหน้า
badเลวgoodดี
bad luckเคราะห์ร้ายfortune, good luckโชคลาภ,โชคดี
beautyความงามuglinessความอัปลักษณ์
beforeก่อนafterหลัง
to beginเริ่มต้นto end, to stop, to finishหยุด
beginningการเริ่มต้นend, endingการสิ้นสุด
behindหลังin front ofตรงหน้า
belowด้านล่างaboveข้างบน
bestดีที่สุดworstเลวที่สุด
betterดีกว่าworseเลวกว่า
beautifulสวยงามuglyน่าเกลียด
bigใหญ่small, littleเล็ก  
birthกำเนิดdeathความตาย
bitterขมsweetหวาน
blackสีดำwhiteขาว
bluntทื่อsharpคม
bodyร่างกายsoulจิตวิญญาณ
to boreทำให้เบื่อto amuse ทำให้ขบขัน
boringน่าเบื่อexciting, interestingน่าตื่นเต้น,น่าสนใจ
to borrowขอยืมto lendให้ยืม
bottomก้นtopด้านบน
boyเด็กผู้ชายgirlเด็กผู้หญิง
braveกล้าหาญcowardly, afraidขี้ขลาด,กลัว
to breakทำให้แตกหักto mend, to fixซ่อม, แก้ไข
broadกว้างnarrowแคบ
brotherพี่/น้องชายsisterพี่/น้องสาว
to buildสร้างto destroyทำลาย
to buyซื้อto sellขาย
CCC
calmอารมณ์สงบexcitedตื่นเต้น
carefulระมัดระวังcarelessประมาท
to catchจับto miss, to throwจับพลาด,โยนออกไป
ceilingเพดานfloorพื้น
cellarห้องใต้ดินatticห้องเพดาน
centreศูนย์กลางoutskirts, suburbชานเมือง
certainlyอย่างแน่นอนprobablyอาจเป็นไปได้
changeableเปลี่ยนแปลงง่ายconstantคงที่
cheapถูกexpensiveแพง
childเด็กadult, grown-upผู้ใหญ่
childrenเด็ก ๆparentsพ่อแม่
cleanสะอาดdirtyสกปรก
clear(ท้องฟ้า)ปลอดโปร่งcloudyมีเมฆมาก
cleverฉลาดstupidโง่
to closeปิดto openเปิด
closedปิดอยู่openเปิดอยู่
cloudyมีเมฆมากclear, sunny, bright(ท้องฟ่า)ปลอดโปร่ง,แดดจ้า
cold (adjective)เย็น (คำคุณศัพท์)hotร้อน
cold (noun)ความเย็น (คำนาม)heatความร้อน
to comeมาto goไป
comedyละครตลก tragedyละครเศร้า,โศกนาฏกรรม
complicatedซับซ้อนsimpleเรียบง่าย
complimentคำชมเชยinsultคำดูถูก
compulsoryโดยบังคับvoluntaryโดยสมัครใจ
to connectเชื่อมต่อto separateแยกออกจากกัน
consonantพยัญชนะvowelสระ
constantคงที่changeableเปลี่ยนแปลงง่าย
constructionการก่อสร้างdestructionการทำลาย
to continueดำเนินต่อto interruptหยุดชะงัก
coolเย็นwarmอุ่น
correctถูกต้องfalse, wrongผิด
courageความกล้าหาญfearความหวาดกลัว
courageousกล้าหาญcowardlyขี้ขลาด
cowardlyอย่างขี้ขลาดbrave, courageousกล้าหาญ
to createสร้างสรรค์to destroyทำลาย
cruelโหดร้ายhuman, kindใจดี
humaneมีมนุษยธรรม
to cry ร้องไห้ to laughหัวเราะ
DD DD
to damageทำให้เกิดความเสียหายto repairซ่อมแซม
dangerอันตรายsecurity, safetyความมั่นคง,ความปลอดภัย
dangerousเป็นอันตรายsafeปลอดภัย
darkมืดlightสว่าง
daughterลูกสาวsonลูกชาย
dawnรุ่งอรุณduskพลบค่ำ
dayวันnightคืน
deadตายaliveมีชีวิตอยู่
deathความตายbirth, lifeการเกิด,ชีวิต
deepลึกshallowตื้น
defeatความพ่ายแพ้victoryชัยชนะ
defenceการป้องกันattackการโจมตี
to defendป้องกันto attackโจมตี
deliciousอร่อยawfulรสแย่มาก
to denyปฏิเสธto admitยอมรับ
to departออกจากto arriveมาถึง
departureการออกเดินทางarrivalการมาถึง
desperateหมดหวังhopefulมีความหวัง
to destroyทำลายto build, to create, to formสร้าง,สร้างสรรค์
destructionการทำลายconstructionการก่อสร้าง
devilปีศาจangelเทวดา
dictatorshipอำนาจเผด็จการrepublicสาธารณรัฐ
to dieตายto liveมีชีวิตอยู่
differentแตกต่างalike, equal, the sameคล้าย,เท่า,เหมือน
difficultยากeasyง่าย
dirtyสกปรกcleanสะอาด
diseaseโรคhealthสุขภาพ
distantไกลnearใกล้
to divideแบ่งto uniteรวมกัน
divisionการแบ่งแยกunityการรวมเป็นหนึ่ง,เอกภาพ
to divorceหย่าto marryแต่งงาน
divorceการหย่าร้างmarriage, weddingการแต่งงาน,พิธีแต่งงาน
divorcedหย่าแล้วmarriedแต่งงานแล้ว
domesticภายในประเทศforeignต่างประเทศ
downลงupขึ้น
downstairsชั้นล่างupstairsชั้นบน
dryแห้งhumid, wetชื้น,เปียก
dullน่าเบื่อinterestingน่าสนใจ
duskพลบค่ำdawnรุ่งอรุณ
EE EE
earlyก่อนเวลาที่กำหนดlateช้ากว่ากำหนด
eastทิศตะวันออกwestทิศตะวันตก
easyง่ายdifficult, hardยาก
elementaryระดับเบื้องต้นadvancedระดับก้าวหน้า
to emigrateย้ายถิ่นออกนอกประเทศto immigrateย้ายถิ่นเข้าประเทศ 
emigrationการย้ายถิ่นออกนอกประเทศimmigrationการย้ายถิ่นเข้าประเทศ 
emptyว่างเปล่าfullเต็ม
to endสิ้นสุดto beginเริ่มต้น
endจุดสิ้นสุดbeginningจุดเริ่มต้น
endingการสิ้นสุดbeginningการเริ่มต้น
enemyศัตรูfriendเพื่อน,มิตร
to enjoyเพลิดเพลินกับto hateเกลียดชัง
to enterเข้าสู่to leaveออกจาก
entranceทางเข้าexitทางออก
equalเท่ากันdifferentต่างกัน
even(เลข)คู่odd(เลข)คี่
eveningตอนเย็นmorningตอนเช้า
everybodyทุกคนnobodyไม่มีใคร
everythingทุกอย่างnothing(การ)ไม่มีสักอย่าง
exactlyโดยแน่นอนabout, approximatelyโดยประมาณ
excitedตื่นเต้นcalmใจสงบ
excitingน่าตื่นเต้นboringน่าเบื่อ
to excludeไม่รวมถึงto includeรวมถึง
exitทางออกentranceทางเข้า
expensiveแพงcheapถูก
exportส่งออกimportนำเข้า
exposureการเปิดรับภัย/รับความเสี่ยงshelterการปกป้อง
extremeสุดโต่งmoderateปานกลาง
FF FF
to failล้มเหลว,(สอบ)ตกto succeed, to passสำเร็จ,(สอบ)ผ่าน
failureความล้มเหลวsuccessความสำเร็จ
false ผิดcorrect, trueถูกต้อง,เป็นจริง
farไกลnearใกล้
fastรวดเร็วslowช้า
fatอ้วนslim, thinผอม,บาง
fearความกลัวcourageความกล้าหาญ
femaleหญิงmaleชาย
fewน้อยmanyมาก
finalสุดท้ายfirst(ครั้ง/อัน/คน/สิ่ง) แรก
to findพบto loseทำหาย
to finishเสร็จสิ้นto beginเริ่มต้น
finishเสร็จสิ้นstartเริ่มต้น
first(ครั้ง/อัน/คน/สิ่ง) แรกfinal, lastสุดท้าย,ล่าสุด
to fixนำหลายชิ้นที่แตกมารวมกันto breakทำแตก(เป็นชิ้นๆ)
flatแบนราบhillyเป็นเนิน
floorพื้น ceilingเพดาน
to followตามto leadนำ 
to forbidห้ามto allow, to let, to permitอนุญาต
for(v+)สนับสนุนagainst(v+)คัดค้าน
foregroundฉากข้างหน้าbackgroundฉากหลัง
foreignต่างประเทศdomesticภายในประเทศ
foreignerคนต่างชาติnativeคนเกิดในประเทศ
to forgetลืมto rememberจำ
to formก่อรูปto destroyทำลาย
fortuneโชคลาภbad luckเคราะห์ร้าย
forwardไปข้างหน้าbackwardย้อนหลัง
to freeปล่อยเป็นอิสระto arrestจับกุม
to freezeเย็นจนแข็งto meltหลอมละลาย
frequentlyบ่อย ๆoccasionallyเป็นบางครั้งบางคราว
freshสดold/staleเก่า / ค้าง / ไม่สด
friendเพื่อนenemyศัตรู
frontด้านหน้าrearด้านหลัง
in front ofข้างหน้าback, behindข้างหลัง
fullเต็มemptyว่างเปล่า
funnyตลกseriousจริงจัง/น่ากลัว/น่าตกใจ
futureอนาคตpast, presentอดีต, ปัจจุบัน
GG GG
generalทั่วไปparticular, specialโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,พิเศษ
generousใจกว้างmeanขี้เหนียว
gentleอ่อนโยนviolent, rough, strictรุนแรง,หยาบ,เข้มงวด
gentlemanสุภาพบุรุษladyสุภาพสตรี
giantใหญ่มากtiny, very little, smallจิ๋ว,เล็ก,น้อย
girlเด็กหญิงboyเด็กชาย
to giveให้to takeรับ
to goไปto come, to stopมา,หยุด
goodดีbadเลว
good luckโชคดีbad luckเคราะห์ร้าย
grown-upผู้ใหญ่childเด็ก
guestแขกhostเจ้าของบ้าน
guiltyรู้สึกผิด / มีความผิดinnocentบริสุทธิ์
HH HH
happinessความสุขsadnessความโศกเศร้า
happyสุข sadโศก,เศร้า
handsomeหล่อuglyน่าเกลียด
hardยาก / แข็งeasy, softง่าย, นุ่ม
to harvestเก็บเกี่ยวto plantปลูก
to hateเกลียดชังto enjoy, to like, to loveเพลิดเพลินกับ,ชอบ,รัก
healthสุขภาพdisease, illnessโรค,การเจ็บป่วย
healthyแข็งแรงill, sickป่วยป่วย
heatสุขภาพดีcoldเจ็บป่วย
heavenสวรรค์hellความเย็น
heavyหนักlightแสง
hellนรกheavenเบา
hereที่นี่thereสวรรค์
highสูงdeepลึก
hillyเป็นเนินflatแบนราบ
to hitตีto missพลาด(เป้า)
hopefulมีความหวังdesperate, hopelessหมดทางเลือก, หมดหวัง
hopelessสิ้นหวังhopefulมีความหวัง
horizontalแนวนอนverticalแนวตั้ง
hostเจ้าภาพ,เจ้าของบ้านguest, visitorแขกผู้มาเยือน
hotร้อนcoldเย็น
hugeใหญ่tinyจิ๋ว
humanเป็นมนุษย์animalอย่างสัตว์
humaneมีมนุษยธรรมcruelโหดร้าย
humidชื้นdryแห้ง
hungryหิว(อาหาร)thirstyกระหาย(น้ำ)
husbandสามีwifeภรรยา
I I I I
in front ofข้างหน้าback, behindข้างหลัง
to ignoreเมิน,มองข้ามto noticeรับรู้,มองเห็น
illป่วยhealty, wellสบายดี
to immigrateย้ายถิ่นเข้าประเทศ to emigrateย้ายถิ่นออกนอกประเทศ
immigrationการย้ายถิ่นเข้าประเทศ emigrationการย้ายถิ่นออกนอกประเทศ
importนำเข้าexportส่งออก
inในoutนอก
to includeรวมถึงto excludeไม่รวมถึง
to increaseเพิ่มขึ้นto reduceลดลง
innocentบริสุทธิ์guiltyรู้สึกผิด/มีความผิด 
insideข้างในoutsideข้างนอก
insultดูถูกcomplimentชมเชย,ยกย่อง
intelligentฉลาดsilly, stupidโง่
intentionalโดยเจตนาaccidentalโดยบังเอิญ
to interestทำให้สนใจto boreทำให้เบื่อหน่าย
interestingน่าสนใจboring, dullน่าเบื่อหน่าย
to interruptขัดจังหวะto continueทำต่อ
JJ JJ
juniorอาวุโสน้อย,รุ่นน้องseniorอาวุโสสูง,รุ่นพี่
KK KK
kindอ่อนโยน,ใจดีcruelโหดร้าย
LL LL
lackความขาดแคลนabundance, plentyความอุดมสมบูรณ์
ladyสุภาพสตรีgentlemanสุภาพบุรุษ
to land(เครื่องบิน)ลงจอดto take off(เครื่องบิน)บินขึ้น
landพื้นดินwaterพื้นน้ำ
largeใหญ่smallเล็ก
lastสุดท้ายfirstครั้งแรก
lateสาย (หลังเวลาที่กำหนด)earlyเนิ่น (ก่อนเวลาที่กำหนด)
to laughที่จะหัวเราะto cryที่จะร้องไห้
lazyขี้กียจactive, busyขยัน(ทำงานไม่หยุด)
to leadนำto followตาม
to learnเรียนto teachสอน
to leaveออกจากto arrive, to enterมาถึง,เข้าไป
leftซ้ายrightขวา
to lendให้ยืมto borrowขอยืม
lessน้อยกว่าmoreมากกว่า
to letยอมให้ทำ,อนุญาตto forbidห้าม
to lieนอนอยู่to standยืน
lifeชีวิตdeathความตาย
lightสว่าง, เบาdark, heavyมืด, หนัก
to likeชอบto hateเกลียดชัง
liquidของเหลวsolidของแข็ง
littleเล็กbig, largeใหญ่
littleน้อยmuchมาก
to liveมีชีวิตอยู่to dieตาย
longยาวshortสั้น
to loseทำหาย, แพ้to find, to winพบ, ชนะ
loserผู้แพ้winnerผู้ชนะ
loudดังquietค่อย
to loveรักto hateเกลียดชัง
lovelyน่ารักterribleน่ากลัว
lowต่ำhighสูง
to lowerลดลงto raiseเพิ่มขึ้น
bad luckเคราะห์ร้ายgood luckโชคดี
MM MM
majorส่วนใหญ่minorเล็กน้อย,ไม่สำคัญ,เป็นรอง
maleชายfemaleหญิง
manผู้ชายwomanผู้หญิง
manyมากfew, someน้อย,บ้าง
marriageการแต่งงานdivorceการหย่าร้าง
marriedแต่งงานแล้วdivorced, singleหย่าแล้ว,เป็นโสด
to marryแต่งงานto divorceหย่า
masterเจ้านายservantคนรับใช้
maximumมากสุดminimumน้อยสุด
meanขี้เหนียวgenerousใจกว้าง
to meltหลอมละลายto freezeเย็นจนแข็ง
menผู้ชายwomenผู้หญิง
to mendซ่อมto breakทำแตก
messความยุ่งเหยิงorderระเบียบ
midnightเที่ยงคืนnoonเที่ยงวัน
minimumน้อยสุดmaximumมากสุด
minorเล็กน้อย,ไม่สำคัญ,เป็นรองmajorสำคัญ,ส่วนใหญ่
to miss(ตี)พลาด, (ขึ้นรถ)ไม่ทันto hit, to catch(ตี)ถูกเป้า, (ขึ้นรถ)ทัน
moderateปานกลางextremeสุดโต่ง
modernทันสมัยancient, oldโบราณ,เก่า
monarchyการปกคีรองโดยกษัตริย์republicสาธารณรัฐ
moonดวงจันทร์sunดวงอาทิตย์
moreมากกว่าlessน้อยกว่า
morningตอนเช้าeveningตอนเย็น
mountainภูเขาvalleyหุบเขา
muchมากlittleน้อย
N N N N
narrowแคบbroad, wideกว้าง
nastyน่ารังเกียจnice, pleasantน่ารัก,น่าพอใจ
nativeคนที่เกิดในประเทศforeigner, strangerชาวต่างประเทศ,คนแปลกหน้า,
naturalของธรรมชาติartificialของทำเทียม
nearใกล้distant, farห่าง,ไกล
negativeซึ่งตอบปฏิเสธaffirmativeซึ่งตอบรับ/เห็นด้วย
nephewหลานชายnieceหลานสาว
neverไม่เคยalwaysสม่ำเสมอ
newใหม่ancient, oldโบราณ,เก่า
niceดี,น่ารักawful, nastyแย่มาก,น่ารังเกียจ
nieceหลานสาวnephewหลานชาย
nightคืนdayวัน
noไม่yesใช่
nobodyไม่มีใครเลยeverybodyทุกคน
noisyเสียงดังquiet, silentเงียบ
noonเที่ยงวันmidnightเที่ยงคืน
none ofไม่มีเลยa lot ofมีมาก
normalปกติstrangeแปลก
northเหนือsouthใต้
not yetยังไม่ได้alreadyแล้ว
nothingไม่มีอะไรสักอย่างeverythingทุกอย่าง
to noticeรับรู้,มองเห็นto ignoreเมิน,มองข้าม
nowขณะนี้thenขณะนั้น
OO OO
occasionallyเป็นบางครั้งบางคราวfrequentlyบ่อย ๆ 
occupied(เช่นห้องน้ำ) มีคนใช้อยู่vacant(เช่นห้องน้ำ) ไม่มีคนใช้
odd(เลข)คี่even(เลข)คู่
off(เช่น สวิชต์ไฟ) ปิดon(เช่น สวิชต์ไฟ) เปิด
oftenบ่อย seldom, sometimesนาน ๆ ครั้ง, บางครั้ง
oldเก่า, แก่modern, new, youngที่ทันสมัย​​, ใหม่, หนุ่ม/สาว
on(เช่น สวิชต์ไฟ) เปิดoff(เช่น สวิชต์ไฟ) ปิด
to openเปิดto close, to shutปิด
openเปิดอยู่closed, shutปิดอยู่
opponentคู่แข่งsupporterผู้สนับสนุน
orderระเบียบmessความยุ่งเหยิง
ordinaryธรรมดาสามัญspecialพิเศษ
otherอื่น ๆsameเดียวกัน
outนอกinใน
outsideข้างนอกinsideข้างใน
outskirtsนอกเมืองcentreใจกลางเมือง
overข้างบนunderข้างล่าง
PP PP
parentsพ่อแม่childrenลูก ๆ
partส่วนหนึ่งwholeทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งชิ้น
partialเป็นบางส่วนtotalทั้งหมด
particularโดยเฉพาะgeneralทั่วไป
to pass(เช่นการสอบ) ผ่านto fail(เช่นการสอบ) ตก
pastอดีตfuture, presentอนาคต,ปัจจุบัน
peaceสันติภาพwarสงคราม
to permitอนญาตto forbidห้าม
to plantปลูกto harvestเก็บเกี่ยว
plentyความอุดมสมบูรณ์lackความขาดแคลน
pleasantน่าพอใจawfulน่าชัง,น่าเกลียด
politeสุภาพrudeหยาบ
poorยากจนrich, wealthyร่ำรวย
povertyความยากจนwealthความร่ำรวย
powerfulมีอำนาจweakอ่อนแอ
presenceการมีอยู่absenceการไม่มี,การหายไป
presentปัจจุบันpast, futureอดีต,อนาคต
prettyน่าเกลียดuglyน่าเกลียด
privateส่วนตัวpublicส่วนรวม,สาธารณะ
probablyอาจจะcertainlyแน่นอน
professionalมืออาชีพamateurมือสมัครเล่น
to protectป้องกันto attackโจมตี
protectionการป้องกันattackการโจมตี
publicส่วนรวม,สาธารณะprivateส่วนตัว
to pullดึงto pushผลัก
pupilนักเรียนteacherครู
to pushผลักto pullดึง
QQ QQ
questionคำถามanswerคำตอบ
quickเร็วslowช้า
quietเงียบloud, noisyดัง
RR RR
to raiseยกขึ้นto lowerลดลง
rainyฝนตกsunnyแดดออก(จ้า)
rearด้านหลังfrontด้านหน้า
to receiveได้รับto sendส่งไป
to reduceลดลงto increaseเพิ่มขึ้น
to refuseปฏิเสธto agree, to acceptเห็นด้วย,ยอมรับ
regretความเสียใจsatisfactionความพอใจ
to rememberจำto forgetลืม
to repairซ่อมแซมto damageทำให้เสียหาย
to replyตอบto askถาม
replyการตอบquestionการถาม,คำถาม
republicสาธารณรัฐdictatorship, monarchyการปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองโดยกษัตริย์
to restพักผ่อนto workทำงาน
richรวยpoorจน
rightขวา,ถูกleft, wrongซ้าย,ผิด
to riseเคลื่อนตัวขึ้นto sinkจมลงไป
roughหยาบ,ขรุขระ,กระด้างgentle, smooth, softอ่อนโยน,เรียบ,นุ่ม
rudeหยาบpoliteสุภาพ
ruralชนบทurbanในเมือง
SS SS
sadโศก,เศร้าhappyเป็นสุข
sadnessความโศกเศร้าhappinessความสุข
safeปลอดภัยdangerousเป็นอันตราย
safetyความปลอดภัยdangerอันตราย
saltเกลือsugarน้ำตาล
(the) sameเหมือนกัน,เดียวกันdifferent, the otherแตกต่าง,อันอื่น 
satisfactionความพอใจregretความเสียใจ
to satisfyทำให้พอใจto annoyทำให้รำคาญ,รบกวน
to saveเก็บไว้to spend, to wasteใช้จ่าย, เสียไป
to screamกรีดร้องto whisperกระซิบ
securityความปลอดภัยdangerอันตราย
seldomนาน ๆ ครั้งoftenบ่อย  
to sellขายto buyซื้อ
to sendส่งไปto receive, to saveได้รับ,เก็บไว้
to sitนั่งto standยืน
seniorอาวุโสสูง,รุ่นพี่juniorอาวุโสน้อย,รุ่นน้อง
to separateแยกto connect, to uniteเชื่อมต่อ,รวมกัน
seriousจริงจังfunnyน่าขบขัน
servantคนรับใช้masterเจ้านาย
to set freeปล่อยให้เป็นอิสระto arrestจับกุม
shallowตื้นdeepลึก
sharpคมbluntทื่อ
shelterการปกป้องexposureการเปิดรับภัย/รับความเสี่ยง
shortสั้น,เตี้ยlong, tallยาว,สูง
to shoutตะโกนto whisperกระซิบ
to shutปิดto openเปิด
sickป่วยhealthyสุขภาพดี
silentเงียบnoisyเสียงดัง
sillyโง่intelligentฉลาด
simpleเรียบง่ายcomplicatedซับซ้อน
to sinkจมลงไปto riseเคลื่อนตัวขึ้นสูง
singleเป็นโสดmarriedแต่งงานแล้ว
sisterพี่/น้อง สาวbrotherพี่/น้อง ชาย
slimผอมfatอ้วน
slowช้าfast, quickรวดเร็ว
smallเล็กbig, largeใหญ่
smoothเรียบroughหยาบ ๆ
softอ่อน,นุ่มhard, roughแข็ง,หยาบ
solidของแข็งliquidของเหลว
someบ้างmanyมาก
sometimesบางครั้งoftenบ่อยครั้ง
sonลูกชายdaughterลูกสาว
soulจิตใจbodyร่างกาย
sourเปรี้ยวsweetหวาน
southทิศใต้northทิศเหนือ
specialพิเศษgeneral, ordinaryทั่วไป,สามัญ
springฤดูใบไม้ผลิautumnฤดูใบไม้ร่วง
to standยืนto sitนั่ง
to startเริ่ม to stopหยุด
startการเริ่มต้นfinish, end, stopการสิ้นสุด/หยุด/จบ
to stopหยุดto start, to goเริ่มต้น,ไป
to standยืนto lieนอน
strangeแปลกnormalปกติ
strangerคนแปลกหน้าnativeคนพื้นเมือง
strictเข้มงวดgentleอ่อนโยน
strongแข็งแรงweakอ่อนแอ
studentนักศึกษาteacherครู
stupidโง่clever, intelligentฉลาด
suburbชานมืองcentreใจกลางเมือง
to succeedสำเร็จto failล้มเหลว
successความสำเร็จfailureความล้มเหลว
to subtractลบto addบวก
sugarน้ำตาลsaltเกลือ
summerฤดูร้อนwinterฤดูหนาว
sunดวงอาทิตย์moonดวงจันทร์
sunnyแดดจ้าcloudy, rainyเมฆคลึ้ม,ฝนตก
supporterแดดจัดopponentคู่แข่ง
to suspectสงสัยto trustไว้ใจ
sweetหวานbitter, sourขม,เปรี้ยว
synonymคำความหมายเหมือน/คล้ายantonymคำความหมายต่าง
T T TT
to takeรับ to giveให้
to take off(เครื่งบิน)บินขึ้นto land(เครื่องบิน)ลงจอด
tallสูงshortเตี้ย
to teachสอนto learnเรียน
teacherครูpupil, studentนักเรียน,นักศึกษา
thenขณะนั้นnowขณะนี้
terribleน่ากลัวlovelyน่ารัก
thereที่นั่นhereที่นี่
thickหนาthinบาง
thinบาง,ผอมthick, fatหนา,อ้วน
thirstyกระหาย hungryหิว
to throwขว้างออกไปto catchจับไว้
tightแน่นlooseหลวม
tinyเล็ก,จิ๋วgiant, hugeใหญ่,ยักษ์
togetherด้วยกันapartแยกต่างหาก
tomorrowวันพรุ่งนี้yesterdayเมื่อวานนี้
topบนสุดbottomก้น
totalทั้งหมดpartialเป็นบางส่วน
townเมืองvillageหมู่บ้าน
tragedyละครเศร้า,โศกนาฏกรรมcomedyละครตลก
to trustให้ความไว้วางใจto suspectที่จะสงสัย
UU UU
uglinessความอัปลักษณ์beautyความงาม
uglyน่าเกลียดbeautiful, handsome (boys), pretty (girls)หล่อ, สวย,น่ารัก
underภายใต้overข้างบน
to uniteรวมกันto divide, to separateแบ่ง,แยก
unityการรวมเป็นหนึ่ง,เอกภาพdivisionการแบ่งแยก
upขึ้นdownลง
upstairsชั้นบนdownstairsชั้นล่าง
urbanในเมืองruralชนบท
usefulมีประโยชน์uselessไร้ประโยชน์
uselessไร้ประโยชน์usefulมีประโยชน์
VV VV
vacant(เช่น ห้องน้ำ)ว่างoccupied(เช่น ห้องน้ำ) มีคนใช้อยู่
valleyหุบเขาmountainภูเขา
verticalแนวตั้งhorizontalแนวนอน
victoryชัยชนะdefeatความพ่ายแพ้
villageหมู่บ้านtownเมือง
violentรุนแรงgentleอ่อนโยน
visitorผู้มาเยือนhostเจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน
voluntaryโดยสมัครใจcompulsoryโดยบังคับ
vowelสระconsonantพยัญชนะ
WW WW
warสงครามpeaceสันติภาพ
warmอบอุ่นcoolเย็น
to wasteเสียไปto saveรักษาไว้
waterพื้นน้ำlandพื้นดิน
weakอ่อนแอpowerful, strongมีกำลัง,แข็งแกร่ง
wealthความรำรวยpovertyความยากจน
wealthyร่ำรวยpoorยากจน
weddingงานแต่งงานdivorceการหย่าร้าง
wellสบายดีillป่วย
westทิศตะวันตกeastทิศตะวันออก
wetเปียกdryแห้ง
to whisperกระซิบto scream, to shoutกรีดร้อง, ตะโกน
whiteสีขาวblackสีดำ
wholeทั้งสิ้นpartส่วนหนึ่ง
wideกว้างnarrowแคบ
wifeภรรยาhusbandสามี
to winชนะto loseแพ้
winnerผู้ชนะloserผู้พ่ายแพ้
winterฤดูหนาวsummerฤดูร้อน
to workทำงานto restพักผ่อน
womanผู้หญิงmanผู้ชาย
womenผู้หญิง(หลายคน)menผู้ชาย(หลายคน)
worseแย่ลง,เลวกว่าbetterดีขึ้น,ดีกว่า
worstเลวที่สุดbestดีที่สุด
wrongผิดcorrect, rightถูกต้อง
YY YY
yesใช่noไม่
yesterdayเมื่อวานนี้tomorrowวันพรุ่งนี้
youngหนุ่ม / สาวoldแก่
ขอบคุณเว็บ http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=629:550-antonyms-e-t&catid=53&Itemid=117

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

รายการที่น่าสนใจ

2018 (3) การ์ด (2) การประกวด (1) การเรียนรู้ (21) กำลังใจ (30) กิ๊ฟฟารีน (2) กิ่วแม่ปาน (1) กีฬา (1) เกมส์ (2) ข่าว (1) ขึ้นเขา (1) คล้องจอง (2) คลิปวีดีโอ (31) ความดีที่น่ายกย่อง (12) ความรู้ (48) ความรู้ทั่วไป (19) ความรู้รอบตัว (16) ความสำเร็จ (1) ความสุข (8) คำค้น (2) คำคม (2) คำเตือน (2) คำศัพท์ (5) โค๊ดจาวาสคริป(javascript code) (4) งานประดิษฐ์ (5) แจกฟรี (43) ช่วยเหลือสังคม (3) แชท(chat) (2) ซากุระ (1) ดอกไม้ (6) ดอยอ่างขาง (1) ต้นไม้ (1) ต้นไม้ ภาพวาด (2) ตรุษจีน (1) แต่งกลอน (1) ท่อง (3) ท่องเที่ยว (7) ทะเล (1) ทำบุญ (1) เทคนิคใหม่ๆ (6) เทคโนโลยี (4) เทคโนโลยีการพิมพ์ (1) เทศกาล (2) ธรรมชาติ (1) นวัตกรรม (5) นิตยสาร(magazines) (2) โน๊ตบุ๊ค (1) บริจาค (1) บอลโลก (1) ปฏิทิน (3) ประชาสัมพันธ์ (1) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (2) เป้าหมาย (1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21) ผัก (1) พลังงานแสงอาทิตย์ (1) พูดภาษาอังกฤษ (2) เพลง (1) ฟุตบอลโลก (1) ภาพขาวดำ (1) ภาพสวย (7) ภาษาจีน (1) ภาษาอังฤษ (8) ระบบออนไลน์ (41) ระยอง (1) รับสกรีนเสื้อ (1) รัสเซียเกมส์ (1) รายได้เสริม (13) รายได้ออนไลน์ (13) แรงบันดาลใจ (1) วัด (1) วันครูแห่งชาติ (1) วันเด็กแห่งชาติ (2) วันสำคัญ (9) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (1) วัสดุเหลือใช้ (2) วารสาร(journal) (1) วิทยาศาสตร์ (6) เว็บบล็อก (12) สนุก (1) สวน (1) สอยกระทง (1) สิ่งแวดล้อม (4) หนังสือ(book) (1) หาดแม่รำพึง (1) หุ้นออนไลน์ (3) ไหว้พระ (1) ออกกำลังกาย (2) ออกแบบ (2) อันตราย (1) อาชีพสร้างรายได้ (11) อาหาร-food (1) เอกรงค์ (1) ฮีโร่(Hero) (6) AEC (9) card (1) clip (6) contest (1) design (2) donate (1) exercise (1) football (1) happy (1) http://pooysb.blogspot.com (2) Idol (1) learning (2) poem (2) solar cell (1) song (1) Top ten (1) travel (2)