ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

dhamma from images คติธรรมจากภาพวาด....ที่เขาทิ้ง

          วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินเล่นอยู่ก็มีจรวดกระดาษร่อนลงมาด้านหน้า แต่ก็ไม่มีใครมาเก็บไป เมื่อผลเปิดออกดูก็พบว่ากระดาษแผนนี้มีภาพวาดสองภาพ และมีชื่อของเด็กชายคนหนึ่งปรากฏอยู่ และก็มีคำว่าไม่เอาแล้วอย่ด้านล่าง ผมจึงขอนำมาแต่งเรื่องราวลงบล็อก เพื่อว่าใครจะได้นำไปใช้ประโยชน์ครับ
คติธรรมจากภาพ

          การกราบไหว้เคารพบูชา เป็นมารยาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา  ทำไมจึงกราบไหว้หรือเคารพ  การไหว้พระพุทธรูปหรือรูปของพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระบรสุทธิคุณ  พระมหากรุณาธิคุณ  พระมหาปัญญาธิคุณในบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณก็กล่าวถึงของคุณของพระพุทธเจ้าไว้ 9 อย่าง การบูชาพระธรรมคำสั่งสอนอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว การบูชาพระอริยสงฆ์ผู้เป็นผู้เนื้อนาบุญเผยแผ่ให้พุทธศาสนามาสู่สังคมไทยในปัจจุบันนี้  นอกจากนี้การเคารพบูชายังมาเป็นธรรมเนียมที่ดีอันหนึ่งที่ผู้น้อยแสดงออกต่อผู้อาวุโส หรือเด็กแสดงออกต่อผู้ใหญ่  ดังคำบาลีที่ว่า  ปูชา จ ปูชนียานัง   เอตัมมังคละมุตตมัง  การปูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง


          เมื่อเราเป็นผู้ให้ คนอื่นเขาก็ให้เราตอบแทน  ข้อนี้น่าจะเป็นความจริงเสมอ เพราะอะไรนะเหรอ ก็เพราะเราคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามวัฒนธรรมในพุทธศาสนาที่สอนให้เราเป็นผู้เสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ในอดีตตามชนบทที่ผมได้เหฌนมาก็ช่วยการลงแขกเกี่ยวข้าว  เราไปช่วยอีกบ้านหนึ่งเกี่ยวข้าว พอถึงเกี่ยวของเราเขาก็จะมาช่วยหมือนกัน  การแบ่งปันอาหารของชาวบ้าน วันนี่ทำกับข้าวอะไรก็จะแบ่งไปให้กับบ้านข้างหรือบ้านญาติ  เมื่อเราแบ่งแล้ว ข้างบ้านก็แบ่งมาให้เราเหมือนกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ททมาโน  ปิโย โหติ   ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...