ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

เกษตรอินทรีย์-สร้างธรรมชาติ-ธรรมชาติสร้างชีวิต

         เกษตรอินทรีย์
       เกษตรอินทรีย์  คือ  ระบบการเกษตร  (Farming  System)  ที่ใช้หลักการความสมดุลทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการผลิตการเกษตร  โดยผสมผสานกิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพของ  พืช  ปศุสัตว์  ประมง  ป่าไม้  ฯลฯ  ให้เกิดการเกื้อกูลและหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศของไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตที่ต้องนำเข้าจากภายนอกฟาร์ม  ปฏิเสธการใช้ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์  เช่น  ปุ๋ยเคมี  สารกำจัดศัตรูพืช  ฮอร์โมน  สารปฏิชีวนะ  ฯลฯ  ที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค  อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเกษตรไปพร้อมๆ  กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
       
         พอดีได้ไปดูงานการดำเนินชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  ครับ เป็นภาพที่น่าสนใจเพราะทั้งชุมชนดำเนินแนงทางตามเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด โดยมีการตั้งกลุ่มรับซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย จากการสอบถามชาวบ้านพบว่า สามารถใช้หนี้สองแสนหมดภายในสองปี ....ผมก็เลยเอาภาพบางส่วนมาฝากทุกท่านครับ


สตรอบอรี่...เก็บสดๆ จากไร่ 
                                 หญ้าหวาน
อ่านต่อ...คลิก(Click !!!)

.............................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...